Wkładki czyszczące lub potocznie nazywane zbieracze służą do ochrony wnętrza nakrętki przed zanieczyszczeniami oraz zabrudzeniami. Gdyby podczas pracy śruby pociągowej do nakrętki dostawały się przeróżne zanieczyszczenie czy cząstki obrobionego materiału żywotność śruby spadłaby gwałtownie. Ich dodatkową funkcją jest również tzw. „samooczyszczenie”. Podczas użycia oleju płynnego wszelkie niepożądane mikrocząstki powstałe podczas pracy i pochodzące z wnętrza nakrętki zostają „wypchnięte” i usunięte.

Rozwiązania konstrukcyjne zbieraczy są bardzo różnorodne, w przypadku naszego producenta jest to element wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego (plastiku) specjalnie wyprofilowanego pod dany typ rowka w wałku w celu minimalizacji dodatkowego tarcia pochodzącego od ruchu śruby kulowej.

Zbieracze są zazwyczaj zamontowane kilkoma śrubami na obwodzie powierzchni walcowej nakrętki znajdującej się na jej końcach.